Laysha照片

LayshaID:Laysha

主播地址:女团Laysha

个人简介:Laysha,2015年推出的女子组合,由队长(暂译)金高恩,金彩珍,杨多顺,郑宥彬和朴涩琪组成。携出道曲《turn up the music》出道


[ 推荐 Laysha美女视频 给朋友 ]